Kontrast
Instytut Metod Ilościowych
w Naukach Społecznych


Aktualności

KONFERENCJE

21
marzec
21 marca, 2023 | Kraków

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych serdecznie zaprasza naLIX Konferencję Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowe j (SEMPP). Patronat nad Konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Dr hab. Stanisław Mazur prof. UEK Konferencja odbywa się systematycznie od 1964 roku. Jest spotkaniem statystyków, ekonometryków i matematyków uniwersytetów ekonomicznych w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu. Celem konferencji […]

Oferta dydaktyczna - Analityka Gospodarcza

Kierunek Analityka gospodarcza (stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia) stanowi odpowiedź na aktualne i przewidywane zapotrzebowanie krajowego i globalnego rynku pracy. Oferta dydaktyczna jest zgodna z priorytetowymi kierunkami rozwoju kraju i regionu. Standardy kształcenia, plan i program studiów umożliwiają uzyskanie pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu: mikro- i makroekonomii, prawa (w tym gospodarczego), finansów i rachunkowości, metod ilościowych, podporządkowanych praktyce analiz gospodarczych (statystyka, ekonometria, badana operacyjne, prognozowanie) oraz metod informatycznych prowadzenia takich analiz.