Kontrast

 Władze Instytutu Metod Ilościowych w Naukach Społecznych


Dyrektor Instytutu Metod Ilościowych w Naukach Społecznych
Prof. UEK dr hab. Paweł Ulman

 

Rada Instytutu Metod Ilościowych w Naukach Społecznych


Przewodniczący – Prof. UEK dr hab. Paweł Ulman – Dyrektor Instytutu

Prof. UEK dr hab. Barbara Pawełek – Kierownik Katedry Statystyki

Prof. UEK dr hab. Anna Pajor – Kierownik Katedry Matematyki

Prof. UEK dr hab. Jerzy Marzec – Kierownik Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych

Prof. dr hab. Jacek Osiewalski – przedstawiciel nauczycieli akademickich Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych

Dr Katarzyna Frodyma – przedstawiciel nauczycieli akademickich Katedry Statystyki

Dr Agnieszka Rygiel – przedstawiciel nauczycieli akademickich Katedry Matematyki

Pani mgr Joanna Irzyk – przedstawiciel pracowników Instytutu nie będących nauczycielami akademickimi

Pani Anna Dąbrowska – przedstawiciel studentów kierunku Analityka Gospodarcza

Pani Aleksandra Kopecka – przedstawiciel studentów kierunku Analityka Gospodarcza