Kontrast

Dyżur Dyrektora Instytutu Metod Ilościowych w Naukach Społecznych

Pracownik termin pokój telefon
Prof. UEK dr hab. Paweł Ulman środa 10:00-11:00 016
parter Budynek Główny UEK
12 293 59 30


Obsługa dziekanatowa studentów Instytutu  Metod  Ilościowych w Naukach Społecznych

Kierunek: Analityka gospodarcza

Forma studiów,
rok studiów
Pracownik Pokój Kontakt
STUDIA STACJONARNE
Studia stacjonarne I stopnia
Studia I stopnia
I, II, III rok
inż. Małgorzata Kozik 015 b
parter Budynek Główny UEK
12 293 5195
kozikm@uek.krakow.pl
Studia stacjonarne II stopnia
Studia II stopnia
I, II rok
inż. Małgorzata Kozik 015 b
parter Budynek Główny UEK
12 293 5195
kozikm@uek.krakow.pl
STUDIA NIESTACJONARNE
Studia niestacjonarne I stopnia
Studia I stopnia
I, II rok
inż. Małgorzata Kozik 015 b
parter Budynek Główny UEK
12 293 5195
kozikm@uek.krakow.pl

Kontakt – obsługa dziekanatów UEK