Kontrast

Oferta dydaktyczna - Analityka Gospodarcza

Przeczytaj ulotkę informacyjną

Obejrzyj prezentację reklamową

UWAGA MATURZYŚCI !

STUDIUJ Z NAMI !

ZRÓB PIERWSZY KROK NA DRODZE DO TWOJEGO SUKCESU!

Serdecznie zapraszamy na konsultacje on-line dla kandydatów na I stopień studiów na kierunku „Analityka Gospodarcza”, które poprowadzą obecni studenci oraz doświadczeni wykładowcy. W trakcie spotkania omówione zostaną zasady rekrutacji oraz podstawowe informacje o kierunku.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w piątek (co dwa tygodnie), godz. 17:00-18:00. Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Terminy:

29.04.2022 (Piątek) godz. 17:00-18:00

13.05.2022 (Piątek) godz. 17:00-18:00

27.05.2022 (Piątek) godz. 17:00-18:00

10.06.2022 (Piątek) godz. 17:00-18:00

24.06.2022  (Piątek) godz. 17:00-18:00

Link do spotkania na platformie Zoom: https://zoom.us/j/96098135195?pwd=TkxWUEpidm8yaDdaMXBub3hoRTY3Zz09

Identyfikator spotkania: 960 9813 5195

Kod dostępu: 120222

 

ZRÓB KOLEJNY KROK NA DRODZE DO TWOJEGO SUKCESU!

Serdecznie zapraszamy na konsultacje on-line dla kandydatów zdających egzamin wstępny na II stopień studiów na kierunku „Analityka Gospodarcza”, które poprowadzą doświadczeni wykładowcy. W trakcie spotkania omówione zostaną wybrane zagadnienia z egzaminu wstępnego.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne. Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Konsultacje odbędą się w czerwcu 2022.

Zakres zagadnień egzaminacyjnych dla kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KIERUNKU:


Co warto wiedzieć o kierunku?

Analityka gospodarcza (stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia) jest nowoczesnym kierunkiem studiów, będącym odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.  Program kierunku umożliwia kształcenie kadr dla nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki, które stawiają rosnące wymagania w zakresie przetwarzania i analizy informacji. Jego głównym celem jest przygotowanie absolwentów do zaawansowanego analizowania, modelowania i prognozowania procesów gospodarczych z wykorzystaniem metod statystyczno-ekonometrycznych, którym towarzyszy nauka biegłego posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi.

 

 Jak wyglądają studia?

Na studiach uczymy jak zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce gospodarczej. Główną część programu studiów stanowi nauka wykorzystania szeroko rozumianych metod ilościowych w ekonomii, co umożliwia studentom uzyskanie pogłębionej wiedzy oraz umiejętności z zakresu mikro- i makroekonomii, rynków finansowych, funkcjonowania gospodarski, metod statystycznych, ekonometrycznych i analizy ryzyka, podporządkowanych praktyce analiz danych gospodarczych.

Ideą przewodnią programu studiów jest połączenie wiedzy akademickiej z umiejętnościami przeprowadzania analiz gospodarczych w praktyce, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Po ukończeniu studiów I stopnia możliwa jest kontynuacja nauki na studiach magisterskich na kierunku Analityka gospodarcza lub na innych kierunkach ekonomicznych.

Studenci II stopnia mają do wyboru trzy specjalności: Analityka makroekonomiczna, Analityka mikroekonomiczna oraz Analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.

Jakie są główne korzyści tych studiów?

 • zajęcia w profesjonalnych laboratoriach komputerowych
 • możliwość korzystania z unikatowych baz danych
 • zajęcia prowadzone w sposób umożliwiający rozwój kompetencji przydatnych na rynku pracy
 • możliwość wybrania indywidualnej ścieżki rozwoju dzięki wykładom do wyboru od II semestru studiów
 • przyjazna, doświadczona kadra dydaktyczna o wysokich kwalifikacjach naukowych
 • konsultacje indywidualne

 

 Jakie programy komputerowe wprowadzane są w czasie studiów?


II stopień
: język Python, programy do wizualizacji i raportowania danych (PowerBI Desktop, Tableau), bazy danych SQL, uczenie maszynowe w język Python.I stopień: Excel, VBA, programy do wizualizacji i raportowania danych (Power Query, Power Pivot, Power Map, Power View), język R.

 

 Dla kogo studia na kierunku Analityka gospodarcza?

Kandydaci na ten kierunek studiów powinni przejawiać zainteresowanie funkcjonowaniem gospodarki oraz zdolności analityczne. Niewątpliwym atutem osób wybierających ten kierunek studiów będzie talent matematyczny i zdolność logicznego myślenia. Dodatkowo kandydaci powinni wykazywać otwartość na poznawanie i posługiwanie się narzędziami komputerowymi, w tym programami służącymi do gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych. Na studiach trenujemy umiejętności analityczne, kreatywne myślenie, pomagamy w poznaniu narzędzi informatycznych niezbędnych na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.Studia na Analityce gospodarczej przewidziane są dla przyszłych analityków, zajmujących się prowadzeniem badań statystyczno-ekonometrycznych z zakresu zjawisk społeczno-ekonomicznych.

 

 Co dalej po studiach?

Absolwenci kierunku Analityka gospodarcza to analitycy-specjaliści posługujący się zaawansowanymi metodami matematycznymi, ekonometrycznymi i statystycznymi przy przygotowywaniu analiz, które stanowić mają podstawę do podejmowania ważnych decyzji gospodarczych a także przewidywania ich skutków dzięki opracowanym prognozom gospodarczym. Miejsca pracy oraz stanowiska zajmowane przez absolwentów można znaleźć w zakładce: Absolwenci.Studia te przygotowują do pracy w zawodach, w których wymaga się umiejętności rozwiązywania problemów, realizowania własnych projektów i samodzielnego podejmowania decyzji.

 

 

 Opinie studentów z ankiety przeprowadzonej w roku akademickim 2020/2021

 

Jakie Twoje oczekiwania dotyczące kierunku zostały spełnione?

 • „Ciężko znaleźć inny kierunek, który w taki sposób łączyłby zagadnienia ekonomiczne, informatyczne i matematyczne”„Spełnione zostały moje oczekiwania względem poziomu nauczania przedmiotów matematycznych (algebra liniowa, analiza matematyczna, statystyka)”
 • „Wszechstronność oferowana przez ten kierunek może być sporym atutem na rynku pracy”
 • „Dużo ciekawych przedmiotów, które się ze sobą łączą, ale również możliwość wyboru, w jakim kierunku chcemy dalej się rozwijać”
 • „Jestem zadowolony z wyboru tego kierunku. Szczególnie poszerzyło to moje umiejętności z zakresu matematyki i ekonomii”
 • „Jestem zadowolona, ponieważ wiedza przekazywana na tym kierunku jest ciekawa i jest dokładne tym, czego się spodziewałam”
 • „Wysoki poziom zajęć matematycznych, zaangażowanie prowadzących, kierunek trudny, ale wyniesiona wiedza jest przydatna”

Gdybyś mogła/mógł jeszcze raz zdecydować o rekrutacji to wybrałabym/wybrałbym:

Specjalności

Wybierz interesującą Cię specjalność

Analityka mikroekonomiczna - II stop.
Analityka makroekonomiczna - II stop.
Analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych - II stop.

Nasi absolwenci

Nasi absolwenci

Absolwenci
Ewelina Stasiura

Ewelina Stasiura Absolwentka Analityki Gospodarczej (2011-2016). Obecnie Data Product Owner w Orange. Pracuje nad rozwojem ekosystemu zaawansowanej personalizacji i komunikacji z klientem. Zarządza zespołami analityków i deweloperów danych.

Absolwenci
Małgorzata Zakrzewska

Małgorzata Zakrzewska Pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Procesu Zarządzania UEK, badacz w projektach naukowych. Pasjonatka zarządzania projektami, szczególnie w warunkach zrównoważonego rozwoju. Przewodnicząca Rady International Project Management Association Young Crew Poland.

Opinie studentów

Co studenci mówią o studiach
< /html>