Kontrast

Oferta dydaktyczna - Analityka Gospodarcza

Przeczytaj ulotkę informacyjną

Obejrzyj prezentację reklamową

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KIERUNKU:


Co warto wiedzieć o kierunku?

Analityka gospodarcza (stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia) jest nowoczesnym kierunkiem studiów, będącym odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.  Program kierunku umożliwia kształcenie kadr dla nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki, które stawiają rosnące wymagania w zakresie przetwarzania i analizy informacji. Jego głównym celem jest przygotowanie absolwentów do zaawansowanego analizowania, modelowania i prognozowania procesów gospodarczych z wykorzystaniem metod statystyczno-ekonometrycznych, którym towarzyszy nauka biegłego posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi.

 Jak wyglądają studia?

Na studiach uczymy jak zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce gospodarczej. Główną część programu studiów stanowi nauka wykorzystania szeroko rozumianych metod ilościowych w ekonomii, co umożliwia studentom uzyskanie pogłębionej wiedzy oraz umiejętności z zakresu mikro- i makroekonomii, rynków finansowych, funkcjonowania gospodarski, metod statystycznych, ekonometrycznych i analizy ryzyka, podporządkowanych praktyce analiz danych gospodarczych.

Ideą przewodnią programu studiów jest połączenie wiedzy akademickiej z umiejętnościami przeprowadzania analiz gospodarczych w praktyce, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Po ukończeniu studiów I stopnia możliwa jest kontynuacja nauki na studiach magisterskich na kierunku Analityka gospodarcza lub na innych kierunkach ekonomicznych.

Studenci II stopnia mają do wyboru trzy specjalności: Analityka makroekonomiczna, Analityka mikroekonomiczna oraz Analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.

Jakie są główne korzyści tych studiów?

 • zajęcia w profesjonalnych laboratoriach komputerowych
 • możliwość korzystania z unikatowych baz danych
 • zajęcia prowadzone w sposób umożliwiający rozwój kompetencji przydatnych na rynku pracy
 • możliwość wybrania indywidualnej ścieżki rozwoju dzięki wykładom do wyboru od II semestru studiów
 • przyjazna, doświadczona kadra dydaktyczna o wysokich kwalifikacjach naukowych
 • konsultacje indywidualne

 Jakie programy komputerowe wprowadzane są w czasie studiów?


II stopień
: język Python, programy do wizualizacji i raportowania danych (PowerBI Desktop, Tableau), bazy danych SQL, uczenie maszynowe w język Python.I stopień: Excel, VBA, programy do wizualizacji i raportowania danych (Power Query, Power Pivot, Power Map, Power View), język R.

 Dla kogo studia na kierunku Analityka gospodarcza?

Kandydaci na ten kierunek studiów powinni przejawiać zainteresowanie funkcjonowaniem gospodarki oraz zdolności analityczne. Niewątpliwym atutem osób wybierających ten kierunek studiów będzie talent matematyczny i zdolność logicznego myślenia. Dodatkowo kandydaci powinni wykazywać otwartość na poznawanie i posługiwanie się narzędziami komputerowymi, w tym programami służącymi do gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych. Na studiach trenujemy umiejętności analityczne, kreatywne myślenie, pomagamy w poznaniu narzędzi informatycznych niezbędnych na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.Studia na Analityce gospodarczej przewidziane są dla przyszłych analityków, zajmujących się prowadzeniem badań statystyczno-ekonometrycznych z zakresu zjawisk społeczno-ekonomicznych.

 Co dalej po studiach?

Absolwenci kierunku Analityka gospodarcza to analitycy-specjaliści posługujący się zaawansowanymi metodami matematycznymi, ekonometrycznymi i statystycznymi przy przygotowywaniu analiz, które stanowić mają podstawę do podejmowania ważnych decyzji gospodarczych a także przewidywania ich skutków dzięki opracowanym prognozom gospodarczym. Miejsca pracy oraz stanowiska zajmowane przez absolwentów można znaleźć w zakładce: Absolwenci.Studia te przygotowują do pracy w zawodach, w których wymaga się umiejętności rozwiązywania problemów, realizowania własnych projektów i samodzielnego podejmowania decyzji.

 

 Opinie studentów z ankiety przeprowadzonej w roku akademickim 2020/2021

 

Jakie Twoje oczekiwania dotyczące kierunku zostały spełnione?

 • „Ciężko znaleźć inny kierunek, który w taki sposób łączyłby zagadnienia ekonomiczne, informatyczne i matematyczne”„Spełnione zostały moje oczekiwania względem poziomu nauczania przedmiotów matematycznych (algebra liniowa, analiza matematyczna, statystyka)”
 • „Wszechstronność oferowana przez ten kierunek może być sporym atutem na rynku pracy”
 • „Dużo ciekawych przedmiotów, które się ze sobą łączą, ale również możliwość wyboru, w jakim kierunku chcemy dalej się rozwijać”
 • „Jestem zadowolony z wyboru tego kierunku. Szczególnie poszerzyło to moje umiejętności z zakresu matematyki i ekonomii”
 • „Jestem zadowolona, ponieważ wiedza przekazywana na tym kierunku jest ciekawa i jest dokładne tym, czego się spodziewałam”
 • „Wysoki poziom zajęć matematycznych, zaangażowanie prowadzących, kierunek trudny, ale wyniesiona wiedza jest przydatna”

Gdybyś mogła/mógł jeszcze raz zdecydować o rekrutacji to wybrałabym/wybrałbym:

Specjalności

Wybierz interesującą Cię specjalność

Analityka mikroekonomiczna - II stop.
Analityka makroekonomiczna - II stop.
Analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych - II stop.

Nasi absolwenci

Nasi absolwenci

Absolwenci
Ewelina Stasiura

Ewelina Stasiura Absolwentka Analityki Gospodarczej (2011-2016). Obecnie Data Product Owner w Orange. Pracuje nad rozwojem ekosystemu zaawansowanej personalizacji i komunikacji z klientem. Zarządza zespołami analityków i deweloperów danych.

Absolwenci
Małgorzata Zakrzewska

Małgorzata Zakrzewska Pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Procesu Zarządzania UEK, badacz w projektach naukowych. Pasjonatka zarządzania projektami, szczególnie w warunkach zrównoważonego rozwoju. Przewodnicząca Rady International Project Management Association Young Crew Poland.

Opinie studentów i pracodawców

Co studenci i pracodawcy mówią o studiach

Verisk – opinia o kierunku Analityka Gospodarcza

„Jako firma analityczna z obszaru ubezpieczeń, aktywnie poszukująca analityków, uważamy, że kierunek Analityka Gospodarcza na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie idealnie adresuje potrzeby naszej firmy.

Absolwenci tego kierunku mają praktyczną znajomość wykorzystania najnowszych narzędzi analitycznych, jak również kończą studia z cennym zrozumieniem kontekstu biznesowego ich analiz, co czyni ich niezwykle konkurencyjnymi na rynku pracy.

Ponadto prostudenckie podejście do organizacji studiów magisterskich i tworzenie harmonogramów zajęć od godziny 15:00 daje studentom unikalną możliwość łączenia pracy zawodowej na pełny etat wraz z edukacją na studiach dziennych.

Marek Grząka, CFA

Senior Manager | Head of Kraków Pricing Analysis | Verisk Underwriting Solutions”

Verisk – opinia o kierunku Analityka Gospodarcza

„Jako firma analityczna z obszaru ubezpieczeń, aktywnie poszukująca analityków, uważamy, że kierunek Analityka Gospodarcza na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie idealnie adresuje potrzeby naszej firmy.

Absolwenci tego kierunku mają praktyczną znajomość wykorzystania najnowszych narzędzi analitycznych, jak również kończą studia z cennym zrozumieniem kontekstu biznesowego ich analiz, co czyni ich niezwykle konkurencyjnymi na rynku pracy.

Ponadto prostudenckie podejście do organizacji studiów magisterskich i tworzenie harmonogramów zajęć od godziny 15:00 daje studentom unikalną możliwość łączenia pracy zawodowej na pełny etat wraz z edukacją na studiach dziennych.

Marek Grząka, CFA

Senior Manager | Head of Kraków Pricing Analysis | Verisk Underwriting Solutions”

< /html>