Kontrast

Zespół Programowo-Dydaktyczny ds. Kierunku Analityka Gospodarcza


Przewodnicząca zespołu: dr hab. Beata Ciałowicz, prof. UEK (Katedra Matematyki)
Sekretarz zespołu: dr Sabina Augustyn (Katedra Statystyki)
Dyrektor Instytutu Metod Ilościowych w Naukach Społecznych: dr hab. Paweł Ulman, prof. UEK (Katedra Statystyki)
Kierownicy Katedr:
– dr hab. Barbara Pawełek,  prof. UEK (Katedra Statystyki)
– dr hab. Anna Pajor, prof. UEK (Katedra Matematyki)
– dr hab. Jerzy Marzec, prof. UEK (Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych)
Pracownicy Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych:
– dr hab. Artur Prędki, prof. UEK
– dr hab. inż. Kamil Makieła, prof. UEK
– dr Łukasz Kwiatkowski
Pracownicy Katedry Matematyki:
– dr hab. Stanisław Wanat, prof. UEK
– dr hab. Agnieszka Lipieta, prof. UEK
– dr Grzegorz Kosiorowski
Pracownicy Katedry Statystyki:
– dr hab. Monika Papież, prof. UEK
– dr hab. Sławomir Śmiech, prof. UEK
– dr Kamil Fijorek
Przedstawiciele studentów kierunku Analityka Gospodarcza:
– Michał Tyrański
– Aleksandra Kopecka
– Karol Małecki
– Jerzy Sendur

Zespół ds. Jakości Kształcenia


Przewodnicząca zespołu: dr hab. Renata Wróbel-Rotter, prof. UEK
– dr Artur Lipieta (przedstawiciel Katedry Statystyki)
– dr Krzysztof Guzik (przedstawiciel Katedry Matematyki)
– Aleksandra Kopecka (przedstawicie studentów)
– Karol Małecki (przedstawicie studentów)

Zespół ds. Promocji Kierunku


– dr hab. Beata Ciałowicz, prof. UEK
– dr Małgorzata Ćwiek
– dr Ilona Ćwięczek
– dr Andrzej Pisulewski
– dr Paweł Prysak


Osoby odpowiedzialne za strony internetowe:

– dr Sebastian Baran – strona Instytutu oraz strona Katedry Matematyki
– dr Katarzyna Frodyma – strona Instytutu oraz strona Katedry Statystyki
– dr Kamil Makieła –  strona Instytutu oraz strona Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych

Administrator strony kierunku Analityka Gospodarcza – Facebook:

– dr Małgorzata Ćwiek