Kontrast

Konferencje

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia
„Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych”
Data: konferencja przeniesiona na 2021 r.
Szczegóły (link: http://www.konferencjazakopianska.pl/Seminarium nt Zastosowań Statystyki Odpornej i Nieparametrycznej
Data: 26-27.05.2020
Szczegóły (link: https://cfm.uek.krakow.pl/page/statistics-seminar)


Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej
Data: 21-23.04.2020
Szczegóły (link: http://matematyka.uek.krakow.pl/SEMPP2020/index.php