Kontrast

Misja Katedry Matematyki

Misja Katedry Matematyki wpisuje się w misję Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Rerum cognoscere causas et valorem. Realizujemy ją poprzez nasze badania naukowe, w których skupiamy się na opisywaniu otaczającej nas rzeczywistości ekonomicznej za pomocą formalnego języka matematycznego. Tworzymy narzędzia i opracowujemy metody konieczne do poznania przyczyn i mechanizmów procesów ekonomicznych, a także wartości „rzeczy”. Usiłujemy rozwiązać nie tylko pojedyncze cząstkowe problemy ekonomiczne, ale dążymy do uchwycenia procesów gospodarczych w całej ich złożoności. Wyniki badań publikujemy na łamach czasopism naukowych oraz prezentujemy je na krajowych i międzynarodowych forach dyskusyjnych (na konferencjach, seminariach, warsztatach, na szkołach naukowych).

Równie ważnym elementem naszej misji jest kształcenie przyszłych ekonomistów. Kursy przez nas prowadzone można podzielić na podstawowe (Analiza matematyczna, Algebra liniowa, Elementy logiki, itp.) oraz zaawansowane (Ekonomia matematyczna, Ryzyko instrumentów finansowych, itp.). Oprócz oczywistego ich aspektu, jakim jest przekazanie wiedzy o podstawowych narzędziach matematycznych, o metodach rozwiązywania problemów, o sposobach wnioskowania, niezwykle ważną ich funkcją jest wypracowanie u studentów umiejętności logicznego rozumowania i abstrakcyjnego myślenia. Rozwijamy u naszych studentów – którzy, jak ufamy, będą kształtować przyszłość naszego kraju – umiejętności dostrzegania powiązań między obiektami i pojęciami, powiązań przyczynowo-skutkowych, umiejętność krytycznego myślenia i logicznego uzasadniania swojego stanowiska, a także wyrabiamy nawyki związane z dążeniem do ciągłego rozwoju osobistego.

Kolejnym aspektem realizacji naszej misji jest działalność popularyzatorska. Prowadzimy ją głównie poprzez wykłady popularno-naukowe (we współpracy z Polskim Towarzystwem Matematycznym) oraz publikacje w poczytnych periodykach popularyzujących naukę.