Kontrast

Publikacje

Prognozowanie w turystyce. Podstawy teoretyczne oraz przykłady i zadania z wykorzystaniem programu EXCEL
Anna Malina, Katarzyna Frodyma
2019
Zobacz
Wybrane zagadnienia statystyki pracy
pod redakcją Pawła Ulmana
2018
Zobacz
Prognozowanie warunkowej kowariancji z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej
Daniel Kosiorowski, Przemysław Jaśko
2016
Zobacz
Statystyka pracy. Wybrane zagadnienia
pod redakcją Pawła Ulman
2015
Zobacz
Spójność ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce. Analiza statystyczna
Agnieszka Wałęga
2015
Zobacz
Modelowanie i prognozowanie cen surowców energetycznych
Monia Papież, Sławomir Śmiech
2015
Zobacz
Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej
Józef Pociecha, Barbara Pawełek, Mateusz Baryła, Sabina Augustyn
2014
Zobacz
Modele zależności w agregacji ryzyka ubezpieczyciela
Wanat Stanisław
2012
Zobacz
Health status and education level as the determinants of the quality of human resources in the face of the ageing process of the population. Situation in Poland and compared to European countries.
Kurkiewicz Jolanta, Soja Ewa
2012
Zobacz
Sytuacja ekonomiczna osób niepełnosprawnych i ich gospodarstw domowych w Polsce
Ulman Paweł
2011
Zobacz
Rachunek prawdopodobieństwa dla studentów studiów ekonomicznych
Denkowska Sabina, Papież Monika
2011
Zobacz
Procesy demograficzne i metody ich analizy
Kurkiewicz Jolanta
2010
Zobacz
Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych
Hołda Artur, Pociecha Józef
2009
Zobacz
Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych
Podolec Barbara, Ulman Paweł, Wałęga Agnieszka
2008
Zobacz
The quality of human resources in Poland in the face of ageing process of the population. An active ageing process is needed.
Kurkiewicz Jolanta, Soja Ewa
2008
Zobacz
Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie
Kurkiewicz Jolanta
2008
Zobacz
Elementy statystyki. Rachunek prawdopodobieństwa i wnioskowanie statystyczne
Major Michał
2007
Zobacz
Rewizja finansowa
Hołda Artur, Pociecha Józef
2004
Zobacz
Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania.
Pawełek Barbara, Wanat Stanisław, Zeliaś Aleksander
2003
Zobacz
Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany
Pawełek Barbara, Wanat Stanisław, Zeliaś Aleksander
2002
Zobacz
Statystyka z elementami statystycznych metod sterowania jakością
Iwasiewicz Andrzej, Paszek Zbigniew
2000
Zobacz
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji
Kot Stanisław Maciej
1999
Zobacz
Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych. Analiza ekonometryczna
Podolec Barbara
1995
Podstawowe metody analizy demograficznej
Kurkiewicz Jolanta
1992
Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności
Podolec Barbara
2000
Zobacz